Hoạt động sinh viên

Thông báo V/v đăng ký thực hiện đề tài Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp

15-06-2021 11:24

Thời gian thực hiện đề tài: 6 tháng (từ 9/2021 - 3/2022)
Đối tượng: sinh viên khóa 2018 trở về trước Chương trình Chuẩn

Quy trình thực hiện 
 • Xem và đăng ký đề tài thông qua hệ thống quản lý của Khoa theo đường dẫn: Sinh viên -> Đăng ký đề tài tốt nghiệp  
 • Chọn Danh sách đề tài để xem thông tin các đề tài chi tiết  
 • Thông tin thêm về ngành/ chuyên ngành của các đề tài Thực tập tốt nghiệp: tại đây
Thời hạn đăng ký: từ nay đến 23g55 ngày 27/6/2021
Xem thêm các mốc thời gian thực hiện đề tài Chương trình Chuẩn tại đây

Nộp hồ sơ tại hệ thống bao gồm:
 • Bảng điểm trung bình học tập (ảnh chụp bảng điểm tại Portal; sinh viên tự tính điểm trung bình không kể các môn GDTC, GDQG, ngoại ngữ)
 • CV định dạng pdf
Tiến độ:
 • Sau thời gian đăng ký, hồ sơ của sinh viên sẽ được chuyển về cho giảng viên (đối với đề tài Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập tốt nghiệp) và Doanh nghiệp (đối với đề tài Thực tập tốt nghiệp, Thực tập dự án tốt nghiệp)
 • Giảng viên hoặc Doanh nghiệp sẽ liên hệ với sinh viên để phỏng vấn (sinh viên lưu ý thường xuyên kiểm tra email và điện thoại)
 • Nếu đạt yêu cầu, sinh viên tiến hành thực hiện đề tài và bảo vệ trước hội đồng vào tháng 03/2022
Lưu ý:
 • Sinh viên cam kết thỏa các điều kiện đăng ký. Thông tin chi tiết về học phần tốt nghiệp và điều kiện đăng ký xem tại tệp tin đính kèm.
 • Sinh viên phải đạt chuẩn Anh văn của Khóa tuyển tương ứng khi đăng ký học phần tốt nghiệp (theo thông báo của Phòng đào tạo)
 • Mỗi sinh viên được đăng ký 2 nguyện vọng cùng loại đề tài (Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập tốt nghiệp, Thực tập dự án tốt nghiệp)
 • Sinh viên vui lòng thường xuyên theo dõi các thông báo trên website Khoa để thực hiện đúng tiến độ.
 • Sinh viên Chương trình Đề án (Chất lượng Cao, Chương trình Tiên tiến, Việt - Pháp) xem thông báo về việc đăng ký đề tài tại đây
Mọi thắc mắc liên quan vui lòng liên hệ Bp. Giáo vụ: giaovu@fit.hcmus.edu.vn 

Bp. Giáo vụ và Bp. Trợ lý sinh viên 

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Dieu-kien-DK-1.pdf Document 587,19 KB

Các tin liên quan