Thông báo chung

Đánh giá ngoài Chương trình Tiên tiến ngành Khoa học máy tính cấp ĐHQG-HCM theo tiêu chuẩn AUN-QA

31-08-2020 10:28

Trong hai ngày 27, 28/8, Khoa Công nghệ Thông tin (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM) đã tiếp đoàn chuyên gia (gồm các thành viên: TS. Nguyễn Quốc Chính, PGS.TS. Vũ Đức Lung, TS. Huỳnh Khả Tú) thực hiện site visit đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA cấp ĐHQG-HCM cho Chương trình tiên tiến ngành Khoa học máy tính (APCS - Advanced Program in Computer Science) của Khoa.


Đoàn đánh giá đã đọc báo cáo tự đánh giá, nghiên cứu các minh chứng và phỏng vấn, trao đổi với các đối tượng có liên quan qua các phiên làm việc khác nhau.

Kết thúc hai ngày làm việc chính thức, đoàn đã có những nhận định sơ bộ: xác định những điểm mạnh của chương trình truyền thống và uy tín này, đồng thời đã chỉ ra những điểm cận cải thiện để chương trình được tốt hơn trong thời gian tới.

Khoa CNTT chân thành cảm ơn các chuyên gia đã làm việc tận tâm, khách quan để giúp cho #APCS tiếp tục phát triển thêm. Chúng tôi cũng gởi lời cảm ơn đến lãnh đạo Nhà trường, các đơn vị chức năng, các doanh nghiệp đối tác, các giảng viên, cựu sinh viên và sinh viên của APCS đã tham gia các phiên làm việc, cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho đoàn đánh giá.

Các tin liên quan