Thông báo chung

[Nhắc lại][ĐH-CĐ] V/v hiệu chỉnh các học phần đã triển khai hình thức học trực tuyến từ 2/3/2020

08-04-2020 05:25

THÔNG BÁO

Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên một số lưu ý:

 • Đối với các môn đã triển khai hình thức trực tuyến từ 02/03 sẽ không duyệt các trường hợp đăng ký mới
 • Các sinh viên đã đăng ký các môn này trước đó, nếu muốn huỷ có thể truy cập Portal để huỷ đăng ký. Sinh viên nên cân nhắc kỹ trước khi huỷ (vì nếu đã huỷ đăng ký, thì khi đăng ký lại cũng sẽ không duyệt).
 • Các học phần khác không có trong danh sách dưới đây sinh viên hiệu chỉnh bình thường.
 • Riêng học phần Kiến tập nghề nghiệp: chấp nhận đăng ký mới, lưu ý sinh viên đăng ký phải đang thực tập tại 1 công ty, lớp không tổ chức các hoạt động tham quan tích luỹ. 

Danh sách các môn đã triển khai học trực tuyến bao gồm:

Cao đẳng:
 1. 17K3 Khai thác dữ liệu trên Web
 2. 17K2 Khai thác dữ liệu trên Web
 3. 18K2 Công cụ kiểm chứng phần mềm
 4. 17K2 Lập trình Web2
 5. 17K1 Phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu 2

Đại học CQ:

 1. 16_3 Đồ án Công nghệ phần mềm
 2. 17_11 Thương mại điện tử
 3. 17_12 Thương mại điện tử
 4. 17_22 Mã hóa ứng dụng
 5. 17_32 Lập trình ứng dụng Java
 6. 17_4 Nhập môn công nghệ phần mềm
 7. 18_2 Cơ sở dữ liệu
 8. 17TN Thiết kế phần mềm
----
GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan