Thông báo chung

Buổi giao lưu trực tuyến với sinh viên Đại học, Cao đẳng và Liên thông Đại học 9g30 ngày 28/03/2020

28-03-2020 06:09

 Buổi giao lưu trực tuyến với sinh viên Đại học, Cao đẳng và Liên thông Đại học 9g30 ngày 28/03/2020


Khoa Công nghệ Thông tin triển khai các hoạt động dạy-học theo hình thức trực tuyến đối với các lớp do Khoa phụ trách từ Khóa 2018 trở về trước (bậc Đại học, Cao đẳng) của các chương trình Chính quy, Cử nhân Tài năng; từ khóa 2019 trở về trước đối với chương trình Liên thông Đại học (Hoàn chỉnh Đại học) từ ngày 6/4/2020 theo chỉ đạo của Ban Giám Hiệu, trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Vào lúc 9g30 sáng ngày 28/03/2020, Ban chủ nhiệm Khoa sẽ tổ chức buổi giao lưu trực tuyến nhằm thông tin và giải đáp các thắc mắc của sinh viên về việc học tập theo hình thức này.

Các bạn có thể xem ở đây hoặc sao chép liên kết để xem trên youtube và gửi các thắc mắc của mình. Nhớ là đăng nhập vào youtube mới có thể gửi câu hỏi (bình luận).GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan