Thông báo chung

Thông báo v/v nghỉ Lễ 30/4 & 1/5

27-04-2020 05:48

Nhân ngày lễ 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5, sinh viên bậc Đại học, Cao đẳng của các chương trình Chính quy, Cử nhân Tài năng, Hoàn chỉnh Đại học sẽ được nghỉ học từ ngày 30/04/2020 - 03/05/2020 (Thứ 5 - Chủ nhật).

Sinh viên lưu ý thường xuyên theo dõi các thông báo từ trường, khoa để cập nhật các thông tin mới nhất.


Bp. TLSV


Các tin liên quan