Thông tin học bổng

Thông báo v/v đăng ký học bổng "Hành trang hướng nghiệp" đợt 1 năm học 2019 - 2020

10-10-2019 10:58

Nhằm khen thưởng cho những sinh viên có thành tích xuất sắc, tích cực trong hoạt động xã hội và những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã cố gắng học tập tốt.  Các công ty có những suất học bổng trao tặng đến các bạn sinh viên, nhằm khuyến khích,  động viên  cho các bạn sinh viên Khoa CNTT trường ĐH Khoa học Tự nhiên tự tin hơn trên con đường học tập phía trước.

Sinh viên đăng nhập để đăng ký và nộp hồ sơ thông qua hệ thống quản lý của Khoa trên trang Hệ thống Sinh viên:  thời gian dự kiến từ 15/10 - 20/10/2019

Sinh viên có nguyện vọng đăng ký học bổng, vui lòng chuẩn bị các hồ sơ sau từ bây giờ:

  1. CV ( Tiếng Anh/ tiếng Việt)
  2. Bảng điểm tổng kết ( bản scan hoặc ảnh chụp bảng điểm có mộc xin từ Phòng Đào tạo)
  3. Số hộ nghèo/ Giấy chứng nhận hoàn cảnh khó khăn ( nếu có) ( bản scan hoặc ảnh chụp)
  4. Thư ngỏ học bổng

Mọi thắc mắc vui lòng Bp Trợ lý sinh viên qua email tlsv@fit.hcmus.edu.vn.

Bp. TLSV


Các tin liên quan