Hội thảo - Hội nghị

Thông tin về chương trình Hội nghị khoa học trường ĐH KHTN, ĐHQG TP.HCM

06-11-2018 14:58

Theo thông lệ hai năm một lần, Trường ĐH KHTN tổ chức Hội nghị Khoa học toàn trường cho tất cả các ngành khoa học, các lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo của trường. Thông tin chi tiết về chương trình, Quý Thầy Cô và sinh viên vui lòng xem tại link sau

Khoa trân trọng thông báo Quý Thầy Cô và các bạn sinh sinh viên thông tin về Chương trình cho dành riêng cho Tiểu ban Công nghệ Thông tin - Truyền thông.

Tiểu ban nhận tổng cộng 30 tóm tắt báo cáo, trong đó 28 được chấp nhận với 26 ORAL và 2 POSTER. Sau khi sắp xếp, tiểu ban có 4 phân ban và 1 panel discussion diễn ra trong 2 buổi, chiều 9/11/2018  sáng 10/11/2018, tại 3 phòng I41, I42, I23.
  + Session AI & CV: 13h30 - 16h45 ngày 9/11/2018 tại I41 với 10 đề tài.
  + Session NLP & SE: 13h30-16h50 ngày 9/11/2018 tại I42 với 9 đề tài.
  + Session Student: 8h-10h40 ngày 10/11/2018 tại I41 với 10 đề tài.
  + Session Industry: 8h-10h30 ngày 10/11/2018 tại I23 với 5 đề tài được trình bày bởi 5 doanh nghiệp (chi tiết sẽ được thông báo sau)
  + Panel discussion: 10h45-11h30 ngày 10/11/2018 tại I23, thảo luận mở với doanh nghiệp. 
 
Sinh viên có mong muốn tham gia, vui lòng đăng ký trước tại link này

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 ChuongTrinhCNTT_TT.pdf Documents 1495,32 KB

Các tin liên quan