Hội thảo - Hội nghị

Mời gửi bài cho Hội nghị ICUT 2008

19-08-2008 19:01

Hội nghị ICUT 2008 sẽ được tổ chức từ ngày 18 - 20/12/2008 tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM.

Các mốc thời gian quan trọng:

26/09/2008: hạn nộp bài

24/10/2008: thông báo chấp nhận

21/11/2008: nộp bản chỉnh sửa cuối cùng của bài báo

Xem thêm thông tin của hội nghị tại website www.icut.or.kr và trong tập tin đính kèm

BTC Hội nghị

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 ICUT_2008_-_CFP.pdf Documents 32,65 KB

Các tin liên quan