Hội thảo - Hội nghị

Hội nghị ICUT tổ chức tại trường ĐH KHTN TP.HCM

03-12-2008 16:19

Thời gian hội nghị: 18-22 tháng 12 năm 2008

Địa điểm: Trường ĐH KHTN, TP.HCM

Chi tiết xem trên website của hội nghị: http://www.icut.or.kr/

Các tin liên quan