Hội thảo - Hội nghị

Hội thảo giới thiệu và Phỏng vấn học bổng sau đại học, sau tiến sĩ của SMU-SIS

03-06-2013 15:03

THÔNG BÁO

 Trường Hệ thống thông tin thuộc Đại học Quản lý Quốc Gia Singapore (SMU School of Information Systems) sẽ giới thiệu và phỏng vấn nhận sinh viên (sẽ tốt nghiệp tháng 7/2013) hoặc các học viên cao học, nghiên cứu sinh, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. HCM.

 Thời gian: 9g30, thứ Sáu, ngày 14/6/2013.

Địa điểm: Phòng I42

Khoa mời các bạn sinh viên năm 4, các học viên cao học, nghiên cứu sinh và các tiến sĩ trẻ tham gia buổi giới thiệu và đăng ký dự phỏng vấn học bổng sau đại học, sau tiến sĩ của SMU-SIS.

Các bạn có nhu cầu tham gia học bổng của SMU-SIS sẽ dự một buổi test khoảng 130 phút, chi tiết như SMU-SIS thông báo.

(The test details are: (1) 130 minutes test including 5 minute break (2) multiple choices for quantitative and verbal sections ( similar format in GRE test) (3) no analytical writing section.)

BCN Khoa

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 thongbao.pdf Documents 144,42 KB

Các tin liên quan