HỢP TÁC DOANH NGHIỆP
Thông tin tuyển dụng

Công ty TNHH Tin Học Anh Quân tuyển dụng

14-07-2020 09:53

Công  Ty  TNHH  Tin  Học  ANH  QUÂN  (QUANTIC)  được  thành  lập  năm  1991  là  một  trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực gia công phần mềm cho các thị trường nước ngoài như Mỹ, Nhật, Úc và châu Âu. 
Do nhu cầu công việc, Công ty cần tuyển dụng lao động như sau: 
1.  Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư lập trình (programmer/developer) 
2.  Điều kiện, tiêu chuẩn: 
-  Có kiến thức về một trong các ngôn ngữ/kỹ thuật lập trình như: C++, Java/J2EE, Spring Boot, PHP, Javascript, ReactJS, Angular, HTML5, JQuery, NodeJS, Android, iOS ..v.v. 
-  Kỹ năng tư duy, phân tích tốt 
-  Kỹ năng làm việc nhóm 
-  Ham học hỏi, chịu khó 
-  Khả năng đọc/hiểu tài liệu tiếng Anh 
3.  Đối tượng tuyển dụng: Sinh viên sắp hoặc mới tốt nghiệp. 
4.  Mô tả công việc: 
-  Sẽ được huấn luyện tham gia các dự án với khách hàng nước ngoài 
-  Được huấn luyện về kỹ thuật và quy trình thực hiện dự án 
-  Tham gia xuyên suốt từ giai đoạn phân tích yêu cầu, thiết kế và phát triển hệ thống 
Xin vui lòng gửi CVs đến hr@quantic.com.vn

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 QUANTIC_THONG_BAO_TUYEN_DUNG_2020.pdf Document 498,93 KB

Các tin liên quan