HỢP TÁC DOANH NGHIỆP
Thời gian diễn ra sự kiện: 01/05 ~ 01/08
Đề tài thực tập thực tế dành cho sinh viên môn Internship
Đề tài thực tập thực tế dành cho sinh viên môn Internship

Thời gian diễn ra sự kiện: 17/04 ~ 29/05
Chuỗi hội thảo kỹ năng - công nghệ
Chuỗi hội thảo kỹ năng - công nghệ

Thời gian diễn ra sự kiện: 25/02 ~ 11/05
Tham quan doanh nghiệp
Tham quan doanh nghiệp

Giới thiệu doanh nghiệp

Hiện tại chưa có thông tin doanh nghiệp