HỢP TÁC DOANH NGHIỆP
Thời gian diễn ra sự kiện: 20/03 ~ 16/04
Chương trình Phỏng vấn thử - việc thật Ngày hội việc làm khoa CNTT 2023
Chương trình Phỏng vấn thử - việc thật Ngày hội việc làm khoa CNTT 2023

Thời gian diễn ra sự kiện: 01/03 ~ 30/04
Chuỗi hội thảo kỹ năng - công nghệ HK2 năm học 2022 - 2023
Chuỗi hội thảo kỹ năng - công nghệ HK2 năm học 2022 - 2023

Thời gian diễn ra sự kiện: 24/02 ~ 19/05
Chương trình tham quan công ty HK2/ 2022 - 2023
Chương trình tham quan công ty HK2/ 2022 - 2023

Thời gian diễn ra sự kiện: 22/02 ~ 30/05
Đăng ký tham dự chương trình Người trong nghề HK2/ 2022 - 2023
Đăng ký tham dự chương trình Người trong nghề HK2/ 2022 - 2023