HỢP TÁC DOANH NGHIỆP
Thời gian diễn ra sự kiện: 11/11 ~ 27/12
Hội thảo Kỹ năng - Công nghệ HK1/ NH 2020-2021
Hội thảo Kỹ năng - Công nghệ HK1/ NH 2020-2021

Thời gian diễn ra sự kiện: 01/11 ~ 31/01
Đăng ký đề tài Thực tập thực tế dành cho sinh viên khóa 2017
Đăng ký đề tài Thực tập thực tế dành cho sinh viên khóa 2017

Thời gian diễn ra sự kiện: 21/10 ~ 29/11
Đăng ký đề tài tốt nghiệp dành cho sinh viên Đề án Khóa 2017
Đăng ký đề tài tốt nghiệp dành cho sinh viên Đề án Khóa 2017

Thời gian diễn ra sự kiện: 12/10 ~ 12/12
Tham quan Doanh nghiệp HK1 NH 2020-2021
Tham quan Doanh nghiệp HK1 NH 2020-2021

Giới thiệu doanh nghiệp

Hiện tại chưa có thông tin doanh nghiệp