HỢP TÁC DOANH NGHIỆP
Thời gian diễn ra sự kiện: 17/05 ~ 01/09
Đăng ký thực hiện đề tài tốt nghiệp đợt 1 NH 2021 - 2022
Đăng ký thực hiện đề tài tốt nghiệp đợt 1 NH 2021 - 2022

Thời gian diễn ra sự kiện: 25/02 ~ 30/08
Đăng ký đề tài thực tập thực tế dành cho sinh viên Chương trình đề án HK3-2020 - 2021
Đăng ký đề tài thực tập thực tế dành cho sinh viên Chương trình đề án HK3-2020 - 2021