HỢP TÁC DOANH NGHIỆP
Thời gian diễn ra sự kiện: 04/10 ~ 09/10
Chương trình tham quan công ty HK1/ NH 2022 - 2023
Chương trình tham quan công ty HK1/ NH 2022 - 2023

Thời gian diễn ra sự kiện: 19/09 ~ 09/11
Đăng ký thực hiện đề tài tốt nghiệp đợt 2 NH 2022 - 2023
Đăng ký thực hiện đề tài tốt nghiệp đợt 2 NH 2022 - 2023

Thời gian diễn ra sự kiện: 07/09 ~ 10/01
Đăng ký thực tập thực tế (dành cho sinh viên lớp Cử nhân tài năng khóa 2019)
Đăng ký thực tập thực tế (dành cho sinh viên lớp Cử nhân tài năng khóa 2019)