HỢP TÁC DOANH NGHIỆP
Thời gian diễn ra sự kiện: 25/02 ~ 30/08
Đăng ký đề tài thực tập thực tế dành cho sinh viên Chương trình đề án HK3-2020 - 2021
Đăng ký đề tài thực tập thực tế dành cho sinh viên Chương trình đề án HK3-2020 - 2021

Thời gian diễn ra sự kiện: 20/01 ~ 15/03
Đăng ký trao tặng học bổng "Hành trang hướng nghiệp" đợt 2 năm học 2020 - 2021
Đăng ký trao tặng học bổng "Hành trang hướng nghiệp" đợt 2 năm học 2020 - 2021

Giới thiệu doanh nghiệp

Hiện tại chưa có thông tin doanh nghiệp