HỢP TÁC DOANH NGHIỆP
Thời gian diễn ra sự kiện: 07/03 ~ 18/08
Chương trình thực tập thực tế học kỳ 3 năm học 2023 - 2024 dành cho sinh viên CTĐA
Chương trình thực tập thực tế học kỳ 3 năm học 2023 - 2024 dành cho sinh viên CTĐA

Thời gian diễn ra sự kiện: 04/03 ~ 01/06
Đăng ký tham dự chương trình Người trong nghề HK2/ 2023 - 2024
Đăng ký tham dự chương trình Người trong nghề HK2/ 2023 - 2024

Thời gian diễn ra sự kiện: 01/03 ~ 13/05
Chuỗi hội thảo kỹ năng - công nghệ HK2 năm học 2023 - 2024
Chuỗi hội thảo kỹ năng - công nghệ HK2 năm học 2023 - 2024

Thời gian diễn ra sự kiện: 18/01 ~ 31/05
Chương trình tham quan công ty HK2/ 2023 - 2024
Chương trình tham quan công ty HK2/ 2023 - 2024