HỢP TÁC DOANH NGHIỆP
Liên hệ

Mọi thông tin liên hệ vui lòng gửi về:

Văn phòng Khoa CNTT
✍ 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh (map).
☖ Phòng I53, Tòa nhà I
☏ (028) 38.354.266
✉ partners@fit.hcmus.edu.vn