HỢP TÁC DOANH NGHIỆP
Liên hệ

Mọi thông tin liên hệ vui lòng gửi về:

Văn phòng Khoa CNTT
✍ 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Q5, Tp.HCM.
☖ P.I53, Tòa nhà I
☏ (08) 38.354.266
tlsv@fit.hcmus.edu.vn