Hệ thống quản lý sinh viên
Lịch đăng ký thi cải thiện điểm
Lịch đăng ký thi cải thiện điểm
In Ấn  

THÔNG BÁO

(Đăng ký thi cải thiện điểm Học kỳ 2, 2007-2008)

Các bạn SV đăng ký thi cải thiện điểm Học kỳ 2, năm học 2007-2008 trên Hệ thống quản lý sinh viên từ 10g00 Thứ 2, 03/3/2008 đến 17g00 Chủ nhật, 16/3/2008 (SV phải xem Qui định cải thiện điểm trên Hệ thống quản lý sinh viên, mục Thông tin chung \ Mẫu đơn và qui định).

Lưu ý: SV phải liên hệ với các Thầy Cô Trưởng nhóm GVHDTH để biết kế hoạch thi thực hành hoặc kế hoạch nộp bài tập, đồ án ....

SV đóng lệ phí thi cải thiện điểm tại VPK từ 14g00 đến 16g00 Thứ 2, 17/3/2008.

Lệ phí: 10.000 đ / 1 tín chỉ lý thuyết và 20.000 đ / 1 tín chỉ thực hành.

Khoa chỉ nhận lệ phí theo đúng danh sách đăng ký thi cải thiện điểm trên Hệ thống, không giải quyết các trường hợp không đăng ký trên Hệ thống với bất kỳ lý do nào.

Sau thời hạn đăng ký thi cải thiện điểm qui định cho mỗi học kỳ, Khoa không giải quyết bất kỳ trường hợp trễ hạn nào.

Giáo vụ Khoa CNTT.