Hệ thống sinh viên
Liên Hệ
In Ấn  

Khoa Công nghệ Thông tin - ĐH KHTN TP.HCM

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Email: support@fit.hcmus.edu.vn

Điện thoại: (028) 3835 4266 (Ext: 4000)