Hệ thống quản lý sinh viên
Lịch đăng ký Phúc tra & Kiểm tra điểm thi
Lịch đăng ký Phúc tra & Kiểm tra điểm thi
In Ấn  

THÔNG BÁO

(Đăng ký phúc tra và kiểm tra điểm thi Học kỳ 2, năm học 2015-2016)

1. Phúc tra điểm:


Các bạn SV có nguyện vọng xin chấm lại bài thi Lý thuyết hoặc Thực hành, hoặc cả Lý thuyết và Thực hành trong Học kỳ 2, năm học 2015-2016 đăng ký phúc tra trên Hệ thống quản lý Sinh viên (http://www.fit.hcmus.edu.vn/vn/Default.aspx?tabid=97), mục CQui/ Đăng ký Phúc tra hoặc Đăng ký Ktra điểm, chọn hình thức đăng ký phúc tra mong muốn (Lý thuyết hoặc Thực hành hoặc cả 2).

 

Thời gian đăng ký: từ 07g00 Thứ 7, 16/07/2016 đến 08g00 Thứ 3, 26/07/2016.

Lệ phí chấm phúc tra Lý thuyết hoặc Thực hành: 15.000đ/môn

Lệ phí chấm phúc tra cả Lý thuyết và Thực hành: 30.000đ/môn

 

Đóng lệ phí tại VPK từ 09g00 đến 10g00 Thứ 3, 26/07/2016.

 

Lưu ý:

-         SV phải đăng ký phúc tra trên Hệ thống quản lý Sinh viên trước khi đóng lệ phí. Mọi trường hợp không đăng ký qua mạng trước sẽ không được giải quyết.

-         Đăng ký phúc tra chỉ hợp lệ khi Sinh viên có đóng lệ phí theo thời gian thông báo.

 

2. Kiểm tra điểm:

 

Các bạn SV có nguyện vọng xin kiểm tra lại điểm thi do Thầy Cô nhập nhầm điểm Thực hành (khác với điểm Thực hành đã thông báo trước đây) hoặc cộng sai tổng điểm,… đăng ký kiểm tra điểm thi trên Hệ thống Quản lý sinh viên (nêu rõ lý do) từ 07g00 Thứ 7, 16/07/2016 đến 08g00 Thứ 3, 26/07/2016 (không đóng lệ phí).

 

3. Các bạn SV lưu ý các mốc thời gian đã thông báo trên. Khoa không giải quyết bất cứ trường hợp trễ hạn nào với bất kỳ lý do gì.

 

Giáo vụ Khoa CNTT.