Hệ thống sinh viên
Lịch & Hình thức tiếp Sinh viên
Lịch & Hình thức tiếp Sinh viên

 

LỊCH TIẾP SINH VIÊN

 

Bộ phận Giáo vụ và Bộ phận cố vấn học tập Khoa CNTT sẽ tiếp nhận và giải quyết các thắc mắc của sinh viên tất cả các hệ đào tạo theo các hình thức sau:

1. Gặp trực tiếp Bộ phận Giáo vụ tại Văn phòng Khoa CNTT, I54 lầu 5 tòa nhà I, cơ sở Nguyễn Văn Cừ: 

  • Sáng (7g30 – 12g00) từ thứ 2 - thứ 6
  • Chiều (13g30 – 17g00)  từ thứ 2 - thứ 6

2. Liên hệ qua email sử dụng email sinh viên do trường cấp, email gửi về địa chỉ giaovu@fit.hcmus.edu.vn  - Bộ phận Giáo vụ hoặc cvht@fit.hcmus.edu.vn - Bộ phận cố vấn học tập; với qui định về chủ đề của email được bắt đầu bằng một trong các cụm từ khoá bắt buộc như sau:

·         [CQ]

·         [CD]

·         [HC]

·         [DTTX]

Lưu ý :

  • Từ khoá [CQ]: những email có nội dung liên quan đến các vấn đề đào tạo của hệ chính quy
  • Từ khoá [CD]: những email có nội dung liên quan đến các vấn đề đào tạo của hệ cao đẳng
  • Từ khoá [HC]: những email có nội dung liên quan đến các vấn đề đào tạo của hệ hoàn chỉnh đại học
  • Từ khoá [DTTX]: những email có nội dung liên quan đến các vấn đề đào tạo của hệ đào tạo từ xa qua mạng

Khi đến liên hệ trực tiếp, sinh viên cần báo tên chương trình đào tạo của mình cho giáo vụ để được người phụ trách đúng chương trình trả lời. 

Đối với những thời điểm có các sự vụ đặc biệt: đăng ký học phần, đăng ký chuyên ngành, đăng ký học phần tốt nghiệp, ... sinh viên hỏi thông tin trực tiếp hoặc nộp đơn yêu cầu giải quyết vấn đề.