Thông báo sau đại học

DSHV đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt cuối tháng 9/2023

25-08-2023 15:07

THÔNG BÁO

Các bạn học viên xem danh sách đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt cuối tháng 9/2023 tại file đính kèm.

  1. Bộ môn Khoa học máy tính: 8g00 ngày 28/8/2023, phòng I.81
  2. Bộ môn Công nghệ phần mềm: 15g00 ngày 29/8/2023, online qua Zoom
  3. Bộ môn Công nghệ tri thức: 8g00 ngày 30/8/2023, phòng I.63
  4. Bộ môn Hệ thống thông tin: 13g30 ngày 30/8/2023, online qua Zoom

Các bạn lưu ý:

  1. Sau khi seminar và được Bộ môn cho phép bảo vệ, học viên cần nộp đầy đủ hồ sơ bảo vệ như mục 5 của thông báo tại link.
  2. Xem kỹ quy định hình thức trình bày luận văn thạc sĩ và tóm tắt luận văn thạc sĩ (luận văn bắt buộc phải có trang thông tin tiếng việt và tiếng anh).

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook:  https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/ 

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 SDH_DSHV-dang-ky-bao-ve-luan-van-T9-2023.pdf Document 228,89 KB

Các tin liên quan