Thông báo sau đại học

Nghỉ học lớp Hệ thống Multimedia HP3 - lớp cao học Khóa 32/2022 ngày 23/7/2023

22-07-2023 12:16

THÔNG BÁO

Lớp Hệ thống Multimedia - HP3-K32 (GV: PGS. TS Trần Minh Triết) sẽ nghỉ học 1 buổi ngày 23/7/2023 do GV bận công tác.
Lịch học bù sẽ được GV thông báo sau.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan