Hoạt động sinh viên

Danh sách sinh viên tham gia Hội thảo Design Thinking Applied in Business Analyst

24-03-2023 16:47

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo danh sách tham gia Design Thinking Applied in Business Analyst . Chương trình do Khoa phối hợp cùng ELCA Vietnam thực hiện.

1. Thời gian: 10g00 - 11g30 thứ hai ngày 10/04/2023

2. Địa điểm: Phòng C.33, trường ĐH KHTN (227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5)

3. Diễn giả: 

Chị Hồ Thị Kim Oanh - Công ty ELCA Vietnam

Danh sách chi tiết tại tệp tin đính kèm

Lưu ý:

  • Sinh viên phải điểm danh đầu vào (trước hội thảo).
  • Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng vắng mặt không phép sẽ bị đưa vào Black list của Khoa và rớt môn Kiến tập nghề nghiệp
  • Sinh viên tham gia sẽ được cộng ĐRL 
  • Sinh viên có tên trong danh sách nhưng có việc bận đột xuất phải tìm người thay thế và báo về Bp. TLSV qua email trước 3 ngày.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bp. TLSV qua email tlsv@fit.hcmus.edu.vn

Bp. TLSV

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Design-thinking.pdf Document 202,54 KB

Các tin liên quan