Hoạt động sinh viên

Danh sách sinh viên tham gia Hội thảo Hành trang vào nghề: Tập huấn kỹ năng CV, phỏng vấn và giao tiếp (lớp 2, 3, 4)

21-03-2023 19:16

Khoa CNTT thông báo danh sách tham dự Hội thảo Hành trang vào nghề: Tập huấn kỹ năng CV, phỏng vấn và giao tiếp (lớp 2, 3, 4) tại link.

Lớp 2:

Thời gian: 13g00 - 16g30 chủ nhật 2/4/2023
Địa điểm: Phòng E.301, Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5
Diễn giả: Công ty DEK Technologies Vietnam

 • Anh Nguyễn Duy Khánh - Line Manager Apprentice
 • Chị Lê Nguyễn Như Khuyên – Talent Acquisition Specialist
 • Anh Phạm Hoàng Nhật – Division Head

Lớp 3:

Thời gian: 8g30 - 12g00 chủ nhật 9/4/2023
Địa điểm: Phòng C.22, Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5
Diễn giả: Công ty Bosch

 • Chị Nguyễn Thị Ngọc Anh - Engineering Manager, Power Train Solutions

Lớp 4:

Thời gian: 8g30 - 12g00 chủ nhật 9/4/2023
Địa điểm: Phòng C.33, Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5
Diễn giả: Công ty ELCA Vietnam

 • Tống Đỗ Tuyết Lê – Associate Manager
 • Trần Minh Phước – Senior Manager, ELCA Engineering


***Sinh viên chưa tham gia các lớp 1,2,3,4, có thể đăng ký tham dự lớp 5, 6. 

Lớp 5:

Thời gian: 13g00 - 16g30 chủ nhật 9/4/2023

Diễn giả: Công ty NashTech


Lớp 6: 

Thời gian: 13g00 - 16g30 chủ nhật 9/4/2023

Diễn giả: Công ty KMS Technology


Thời gian dự kiến mở đăng ký lớp 5, lớp 6: từ 11g00 ngày 23/03 đến 18g00 ngày 26/03/2023

Thông tin chi tiết được đăng tải tại thông báo sau.

Lưu ý:

 • Sinh viên đến sớm 15 phút và điểm danh đầu vào (trước hội thảo);
 • Sinh viên tham gia đúng theo danh sách lớp được thông báo;
 • Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng vắng mặt không phép sẽ bị đưa vào Black list của Khoa và rớt môn Kiến tập nghề nghiệp;
 • Sinh viên tham gia sẽ được cộng ĐRL ;
 • Sinh viên có tên trong danh sách nhưng có việc bận đột xuất phải tìm người thay thế và báo về Bp. TLSV qua email trước 3 ngày.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bp. TLSV qua email tlsv@fit.hcmus.edu.vn

Bp. TLSV

Các tin liên quan