Hoạt động sinh viên

Đăng ký tham gia Hội thảo hành trang vào nghề: Tập huấn kỹ năng viết CV, phỏng vấn và giao tiếp (lớp 5, 6)

22-03-2023 15:04

Nhằm giúp sinh viên trang bị những kỹ năng cần thiết khi thực tập tại doanh nghiệp, Khoa Công nghệ Thông tin phối hợp cùng các Doanh nghiệp tổ chức Hội thảo hành trang vào nghề: Tập huấn kỹ năng CV, phỏng vấn và giao tiếp. Thông tin chi tiết như sau:

Lớp 5:
Thời gian: 13g00 - 16g30 chủ nhật 9/4/2023
Địa điểm: Phòng C.22, Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5
Diễn giả: Công ty NashTech

Số lượng: 70 sinh viên


Lớp 6: 
Thời gian: 13g00 - 16g30 chủ nhật 9/4/2023
Địa điểm: Phòng C.33, Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5
Diễn giả: Công ty KMS Technology

  • Dung Luyen - Senior HR Executive - KMS Software Services
  • Quynh Tran - HR Executive - KMS Software Services
  • Tuoi Ha - Talent Acquisition Manager - KMS Healthcare

Số lượng: 90 sinh viên


Đăng ký tham gia: 
Sinh viên đăng ký tại https://forms.gle/tVTaZYnyTfuVsEbN7

Thời hạn đăng ký: từ 11g00 ngày 23/03 đến 18g00 ngày 26/03/2023


Đối tượng:

  • Sinh viên năm 3,4 Khoa CNTT chưa có trong danh sách tham gia Hội thảo hành trang vào nghề: Tập huấn kỹ năng viết CV, phỏng vấn và giao tiếp (lớp 1,2,3,4). 
  • Ưu tiên sinh viên học lớp Kiến tập nghề nghiệp HK2/ NH 2022 - 2023
  • Ưu tiên sinh viên lớp Thực tập thực tế HK3/ NH 2022 - 2023

Lưu ý:

  • Sinh viên tham gia sẽ được cộng ĐRL;
  • Danh sách sinh viên tham gia chính thức sẽ được thông báo trên Website Khoa Fanpage Kênh hoạt động;
  • Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng vắng mặt không phép sẽ bị đưa vào Black list của Khoa.
  • Sinh viên có tên trong danh sách nhưng có việc bận đột xuất phải tìm người thay thế và báo về Bp. TLSV qua email trước 3 ngày.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bp. TLSV qua email tlsv@fit.hcmus.edu.vn
Bp. TLSV

Các tin liên quan