Thông báo BS-MS

Thông tin các buổi phỏng vấn chương trình liên thông ĐH-ThS năm 2023

17-03-2023 17:49

THÔNG BÁO

Thông tin các buổi phỏng vấn chương trình liên thông ĐH-ThS năm 2023

  1. Tiểu ban 1: 14g00 ngày 20/3/2023 (thứ 2), phòng B42
  2. Tiểu ban 2: 14g00 ngày 21/3/2023 (thứ 3), phòng C32A
  3. Tiểu ban 3: 14g00 ngày 20/3/2023 (thứ 2), phòng B43
  4. Tiểu ban 4: 14g00 ngày 20/3/2023 (thứ 2), phòng B44

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 DSSV-K2020-phong-van-xet-tuyen-chuong-trinh-lien-thong-DH-ThS-nam-2023.pdf Document 138,68 KB

Các tin liên quan