Thông báo liên thông môn học ĐH-ThS

V/v kiểm tra thông tin đóng học phí chương trình BS-MS các lớp HP4 K31/2021

11-10-2022 17:41

THÔNG BÁO

Các bạn sinh viên khóa 2019 đang theo học chương trình BS-MS đăng ký các lớp cùng Học phần 4 khóa 31/2021 xem kiểm tra danh sách đóng học phí tại file đính kèm. Nếu có sai sót vui lòng liên hệ qua email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn trước 15g00 ngày 12/10/2022.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 BS-MS_DS-dang-ky-cac-mon-HP4-K31-Nganh-CNTT---Hoc-phi.pdf Document 148,7 KB

Các tin liên quan