Thông báo liên thông môn học ĐH-ThS

[BS-MS] Thông báo đăng ký Học phần 1 cùng lớp cao học khóa 32/2022 đối với sinh viên liên thông BS-MS

23-12-2022 09:01

THÔNG BÁO
Các bạn sinh viên khóa 2019 đang tham gia chương trình liên thông BS-MS đăng ký môn học cùng với lớp cao học khóa 32/2022 từ ngày 19/12/2022 đến 22/12/2022.


Thời gian học: 25/12/2022 đến 15/01/2023 (3 tuần) và 30/01/2023 đến 19/03/2023 (7 tuần), trong đó: tuần lễ từ 16/01/2023 đến 29/01/2023 nghỉ Tết Nguyên Đán. 

Thời khóa biểu:

  STTTên môn họcGV giảng dạyChuyên ngànhNgày họcGhi chú
  1Học máy nâng caoTS. Trần Thái SơnKhoa học
  máy tính
  Thứ 5 (18g00)Môn chung BS-MS
  2Trí tuệ nhân tạo nâng caoGS.TS. Lê Hoài Bắc
  TS. Nguyễn Ngọc Thảo
  Chủ nhật (13g30)Môn chung BS-MS
  3Phương pháp toán tin học và giải thuậtPGS.TS. Trần Đan ThưThứ 7 (8g00) 
  4Phương pháp nghiên cứu khoa họcPGS.TS. Vũ Hải QuânChủ nhật (8g30)Môn chung BS-MS
  1Học máy nâng caoTS. Trần Thái SơnHệ thống thông tinThứ 5 (18g00)Môn chung BS-MS
  2Trí tuệ nhân tạo nâng caoGS.TS. Lê Hoài Bắc
  TS. Nguyễn Ngọc Thảo
  Chủ nhật (13g30)Môn chung BS-MS
  3Các hệ cơ sở dữ liệu nâng caoTS. Nguyễn Trần Minh ThưThứ 4 (18g00)Môn chung BS-MS
  4Phương pháp toán tin học và giải thuậtPGS.TS. Trần Đan ThưThứ 7 (8g00) 
  5Phương pháp nghiên cứu khoa họcPGS.TS. Vũ Hải QuânChủ nhật (8g30)Môn chung BS-MS
  1Học máy nâng caoTS. Trần Thái SơnTrí tuệ
  nhân tạo
  Thứ 5 (18g00)Môn chung BS-MS
  2Trí tuệ nhân tạo nâng caoGS.TS. Lê Hoài Bắc
  TS. Nguyễn Ngọc Thảo
  Chủ nhật (13g30)Môn chung BS-MS
  3Lập trình cho trí tuệ nhân tạo nâng caoPGS.TS. Trần Minh Triết
  TS. Lê Trung Nghĩa
  TS. Nguyễn Tiến Huy
  Thứ 7 (8g00): 5 tuần đầu
  Thứ 3 (18g00): 5 tuần sau 
   
  4Toán cho trí tuệ nhân tạo nâng caoPGS.TS. Nguyễn Đình ThúcThứ 4 (18g00) 

  Lưu ý: 
  • Sinh viên đăng ký học phần đúng hạn  và chỉ đăng ký các môn có ghi chú "Môn chung BS-MS". Link đăng ký môn học sẽ được đóng sau khi hết thời hạn đăng ký môn học. 
  • Sinh viên đã học đủ số tín chỉ các môn chung BS-MS (24 tín chỉ) trước khi xét vào thạc sĩ không thực hiện đăng ký môn học.

  GIÁO VỤ KHOA CNTT

  Các tin liên quan