Thông tin tuyển dụng

Ngân hàng Eximbank tuyển dụng

28-06-2016 00:00

Ngân hàng Eximbank đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí như sau:

1. Nhân viên IT - BP KoreBanking
1.1. Mô tả công việc
- Bảo trì và phát triển các sản phẩm, dịch vụ trên hệ thống ngân hàng lõi
(Core banking).
- Hỗ trợ cho công tác bảo trì và phát triển các module liên quan.
- Các công việc khác do lãnh đạo phân công.
1.2. Tiêu chuẩn tuyển dụng
- Tuổi không quá 35.
- Tốt nghiệp đại học công lập, hệ chính quy, chuyên ngành Công nghệ thông
tin.
- Thành thạo một trong các ngôn ngữ lập trình C, Pro*C, VB, PowerBuilder,…
- Hiểu biết các cơ sở dữ liệu: Oracle, SQL Server… phục vụ cho việc lập
trình. Có các chứng chỉ chuyên môn về quản trị máy chủ, cơ sở dữ liệu.
- Có khả năng tự nghiên cứu và làm việc độc lập.
2. Nhân viên IT - BP Client server
2.1. Mô tả công việc
- Phát triển các ứng dụng trên nền tảng Web.
- Xây dựng các ứng dụng tích hợp giữa các hệ thống.
- Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm dịch vụ cho hệ thống Internet Banking.
- Các công việc khác do lãnh đạo phân công.
2.2. Tiêu chuẩn tuyển dụng
- Tuổi không quá 35. Giới tính Nam.
- Tốt nghiệp đại học công lập, hệ chính quy, chuyên ngành Công nghệ thông tin.
- Có khả năng, kinh nghiệm phân tích, thiết kế chương trình.
- Có kiến thức, kinh nghiệm lập trình MultiThreads, Networking.
- Có chứng chỉ lập trình về J2EE.
- Ưu tiên cho ứng viên có kinh nghiệm lập trình Internet Banking trên môi trường J2EE sử dụng JDeveloper .
- Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.
- Đã tham gia vào nhóm hoặc độc lập phát triển ứng dụng web sử dụng thương mại điện tử, thanh toán hoặc các trang web động có quy mô lớn.
3. Nơi làm việc

Hội sở Eximbank (Tp.HCM)
4. Cách thức nộp hồ sơ dự tuyển 

Ứng viên vui lòng download và nộp "Bản Thông tin ứng viên theo mẫu của Eximbank" về địa chỉ email: tuyendung@eximbank.com.vn.

Ghi chú:

Tiêu đề email và file Thông tin ứng viên ghi chính xác theo cú pháp sau:

Nơi muốn làm việc - Chức danh ứng tuyển - Họ và tên ứng viên (viết không dấu).

Ví dụ: Quang Nam - Nhan vien Tin dung - Nguyen Van A

Bp. TLSV

Các tin liên quan