Thông tin tuyển dụng

Phòng thí nghiệm Công Nghệ Phần Mềm tuyển thực tập sinh

07-03-2007 15:26

Các bạn SV xem chi tiết trong file đính kèm.

Trợ lý SV Khoa CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 7_03_07_SELab_TuyenDung_Tester.pdf 0 KB

Các tin liên quan