Thông tin tuyển dụng

Phòng thí nghiệm Công nghệ phần mềm tuyển thực tập sinh

01-03-2007 16:42

Các bạn SV xem thông báo trong file đính kèm.

Trợ lý SV Khoa CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 27_02_07_SELab_TuyenDung_SME.pdf 0 KB

Các tin liên quan