Thông tin tuyển dụng

Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội thông báo tuyển dụng

18-01-2007 15:08

THÔNG BÁO

Các bạn sinh viên quan tâm xem thông tin chi tiết trong file đính kèm

Trợ lý SV Khoa CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Thong bao tuyen dung IT-SHB-HCM-V2.doc 0 KB

Các tin liên quan