Thông tin tuyển dụng

Khoa CNTT - Trường ĐH KHTN tuyển cán bộ trợ lý đào tạo cho hệ Đào tạo từ xa qua mạng

02-01-2007 10:21

Mời xem chi tiết trong file đính kèm.

VPK CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 2007 Tuyen dung Khoa.pdf 0 KB

Các tin liên quan