Hoạt động sinh viên

Danh sách sinh viên tham quan công ty VNG ngày 23/11

20-10-2023 15:29

  • Thời gian có mặt: 13:45 thứ năm ngày 23/11/2023
  • Địa điểm: VNG Campus Z06 Số 13, Tân Thuận Đông, Quận 7
  • Phương tiện: tự túc
  • Danh sách: tại tệp tin đính kèm

Lưu ý:

  • Sinh viên có tên trong danh sách sẽ được gửi thông tin chương trình tham quan chi tiết về địa chỉ email đã cung cấp
  • Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng vắng mặt không phép sẽ bị đưa vào Blacklist của Khoa và rớt môn Kiến tập nghề nghiệp.
  • Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng bận việc đột xuất, vui lòng tìm người thay thế và báo về Bp. TLSV trước 03 ngày tham quan.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bp. TLSV qua email tlsv@fit.hcmus.edu.vn để được hỗ trợ.

Bp. TLSV

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Danh-sach-tham-quan-VNG.pdf Document 198,68 KB

Các tin liên quan