Thông báo sau đại học

[SĐH] Đổi phòng lớp Khai thác ngữ liệu văn bản nâng cao HP3 K32 ngày 31/8 và 7/9/2023

30-08-2023 12:04

THÔNG BÁO

Lớp Khai thác ngữ liệu văn bản nâng cao (GV: TS. Nguyễn Tiến Huy, TS. Nguyễn Trường Sơn) -  Học phần 3 lớp cao học Khóa 32/2022 lịch học thứ 5 (18g30) sẽ chuyển sang học phòng C33 ngày 31/8 và 7/9/2023.

Lý do: Trường sử dụng các phòng nhà I để phục vụ công tác tuyển sinh đại học năm 2023.

Các tuần sau đó lớp vẫn học bình thường tại I23 đến khi kết thúc học phần.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan