Hoạt động sinh viên

Danh sách sinh viên tham gia Hội thảo hành trang vào nghề: Tập huấn kỹ năng viết CV, phỏng vấn và giao tiếp ngày 17/3

10-03-2023 15:27

Thời gian: 8g00 - 11g30 thứ sáu 17/3/2023

Địa điểm: Phòng F102, Linh Trung, Thủ Đức
Diễn giả: Công ty Netcompany

  • Anh Nguyễn Tấn Thành - Consultant 
  • Chị Trần Thị Thùy Linh - Chuyên viên tuyển dụng

Tham gia buổi hội thảo, hai đại diện đến từ Netcompany Việt Nam sẽ mang đến cho các bạn sinh viên những kỹ năng từ cơ bản đến chuyên sâu trong việc thiết kế CV bằng tiếng Anh, cũng những điều cần thiết phải chuẩn cho việc phỏng vấn. Bên cạnh đó, kỹ năng giao tiếp trong một môi tường quốc tế đa văn hóa, đa ngôn ngữ cũng sẽ được chia sẻ tại buổi hội thảo.

Lưu ý:

  • Sinh viên đến sớm 15 phút và điểm danh đầu vào (trước hội thảo).
  • Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng vắng mặt không phép sẽ bị đưa vào Black list của Khoa và rớt môn Kiến tập nghề nghiệp
  • Sinh viên tham gia sẽ được cộng ĐRL 
  • Sinh viên có tên trong danh sách nhưng có việc bận đột xuất phải tìm người thay thế và báo về Bp. TLSV qua email trước 3 ngày.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bp. TLSV qua email tlsv@fit.hcmus.edu.vn

Bp. TLSV

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 17-3-Danh-sach-hoi-thao-Hanh-trang-vao-nghe.pdf Document 283,62 KB

Các tin liên quan