Hoạt động sinh viên

Đăng ký tham gia Hội thảo hành trang vào nghề: Tập huấn kỹ năng viết CV, phỏng vấn và giao tiếp

08-03-2023 15:55

Nhằm giúp sinh viên trang bị những kỹ năng cần thiết khi thực tập tại doanh nghiệp, Khoa Công nghệ Thông tin phối hợp cùng các Doanh nghiệp tổ chức Hội thảo hành trang vào nghề: Tập huấn kỹ năng CV, phỏng vấn và giao tiếp. Thông tin chi tiết như sau:

Lớp 1:

Thời gian: 8g00 - 11g30 thứ sáu 17/3/2023
Địa điểm: Phòng F102, Linh Trung, Thủ Đức
Diễn giả: Công ty Netcompany

 • Anh Nguyễn Duy Trường - Manager
 • Chị Trần Thị Thùy Linh - Chuyên viên tuyển dụng

Số lượng: 80 sinh viên


Lớp 2:
Thời gian: 13g00 - 16g30 chủ nhật 2/4/2023
Địa điểm: Phòng E.301, Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5
Diễn giả: Công ty DEK Technologies Vietnam

 • Anh Nguyễn Duy Khánh - Line Manager Apprentice
 • Chị Lê Nguyễn Như Khuyên – Talent Acquisition Specialist
 • Anh Phạm Hoàng Nhật – Division Head

Số lượng: 90 sinh viên


Lớp 3:
Thời gian: 8g30 - 12g00 chủ nhật 9/4/2023
Địa điểm: Phòng C.22, Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5
Diễn giả: Công ty Bosch

 • Chị Nguyễn Thị Ngọc Anh - Engineering Manager, Power Train Solutions

Số lượng: 70 sinh viên


Lớp 4:
Thời gian: 8g30 - 12g00 chủ nhật 9/4/2023
Địa điểm: Phòng C.33, Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5
Diễn giả: Công ty ELCA Vietnam

 • Tống Đỗ Tuyết Lê – Associate Manager
 • Trần Minh Phước – Senior Manager, ELCA Engineering

Số lượng: 90 sinh viên


Đăng ký tham gia: 
Sinh viên đăng ký tại link.


Thời hạn đăng ký:
Hội thảo tại cơ sở Thủ Đức: đăng ký đến 9g00 ngày 10/3/2023
Hội thảo tại cơ sở  Nguyễn Văn Cừ: đăng ký đến 15g00 ngày 20/03/2023


Đối tượng:

 • Sinh viên năm 3,4;
 • Ưu tiên sinh viên học lớp Kiến tập nghề nghiệp HK2/ NH 2022 - 2023
 • Ưu tiên sinh viên lớp Thực tập thực tế HK3/ NH 2022 - 2023


Lưu ý:
 • Sinh viên tham gia sẽ được cộng ĐRL;
 • Danh sách sinh viên tham gia chính thức sẽ được thông báo trên Website Khoa và Fanpage Kênh hoạt động;
 • Sinh viên cần tham gia hội thảo kỹ năng khi có dự định đăng ký môn Thực tập thực tế HK3/ NH 2022 - 2023


Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bp. TLSV qua email tlsv@fit.hcmus.edu.vn
Bp. TLSV

Các tin liên quan