Thông báo chung

Chương trình học bổng IDEAS của chính phủ Ireland 2020-2021

19-08-2019 14:25

 Chương trình học bổng IDEAS của chính phủ Ireland dành cho các ứng viên Việt Nam theo học thạc sĩ tại các trường đại học và học viện công nghệ của Ireland. Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo trong file đính kèm. 

Thông tin Chương trình, Mẫu đơn, Danh sách khóa học, Hướng dẫn, Tiếp nhận hồ sơ tại:
Facebook pages:
Hoặc liên hệ Đai sứ quán Ireland tại Hà Nội qua:
SĐT: 024-39743291
Email: vietnamscholarship@dfanet.ie

Các tin liên quan