Thông báo chung

Thông tin về các chương trình học bổng của Vingroup

20-06-2019 14:10

1. Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ tiến sĩ trong nước của Vingroup
Đây là Học bổng hỗ trợ học tập không điều kiện của Vingroup với giá trị tối thiểu 120 triệu/năm đối với thạc sĩ và 150 triệu/năm đối với Tiến sĩ, 100 suất/ 1 năm, từ 2019 đến 2030.
  • Học bổng hướng đến các nhóm đối tượng sau:
  • Sinh viên năm cuối chuẩn bị học thạc sĩ
  • Cán bộ, giảng viên, học viên cao học chuẩn bị làm nghiên cứu sinh
  • Học viên cao học đang học thạc sĩ (Tốt nghiệp sớm nhất vào tháng 9/2020)
  • Nghiên cứu sinh đang nghiên cứu (Bảo vệ luận án Tiến sĩ sớm nhất vào tháng 9/2020)
Thời hạn kết thúc nhận hồ sơ đăng ký của năm 2019 là 15/07.

2. Chương trình hỗ trợ nghiên cứu thường niên
Thông tin chi tiết tại: http://vinif.org/chuong-trinh-tai-tro-2/

Bp. TLSV

Các tin liên quan