Thông báo liên thông môn học ĐH-ThS

[BS-MS] Thông báo đăng ký Học phần 3 cùng lớp cao học khóa 31/2021 đối với sinh viên liên thông BS-MS

22-08-2022 09:23

THÔNG BÁO
Các bạn sinh viên khóa 2018 và 2019 đang tham gia chương trình liên thông BS-MS đăng ký môn học cùng với lớp cao học khóa 31/2021 theo hình thức trực tuyến tại: https://forms.gle/Khoa_Cong_nghe_thong_tin

Thời gian đăng ký: từ ngày 17/08/2022 đến 25/08/2022.

Thời khóa biểu các lớp Học phần 3:
  • Thời gian học: từ ngày 12/09/2022 đến 20/11/2022 (10 tuần)
  • Thi kết thúc học phần: từ ngày 28/11/2022 đến 11/12/2022.
STTMã MHTên môn họcGV giảng dạyChuyên ngànhNgày họcPhòng họcHình thức thiGhi chú
1MTH055Khai thác dữ liệu lớnGS.TS. Lê Hoài BắcKhoa học máy tínhThứ 6 (18g00) Đồ ánmôn chung BS-MS
2MTH076Xử lý tiếng nóiPGS.TS. Đinh Điền
TS. Nguyễn Đức Hoàng Hạ
TS. Châu Thành Đức
Thứ 4 (18g00) Vấn đáp 
3MTH096Xử lý ảnh số và video số nâng caoPGS.TS. Lý Quốc NgọcThứ 7 (8g00) Viết + Đồ ánmôn chung BS-MS
1MTH015Hệ tống thông tin di độngTS. Nguyễn Trần Minh ThưHệ thống thông tinThứ 4 (18g00) Đồ án 
2MTH071Các mô hình phân tích dữ liệuPGS.TS. Hồ Bảo QuốcChủ nhật (8g30)onlineVấn đápmôn chung BS-MS
3MTH099Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin nâng caoTS. Phạm Nguyễn CươngThứ 5 (18g00)
Bắt đầu 22/9/2022
 Vấn đáp môn chung BS-MS
4MTH089Khai thác ngữ liệu văn bản nâng caoTS. Nguyễn Trường Sơn
TS. Nguyễn Tiến Huy
Thứ 2 (18g30) Đồ ánmôn chung BS-MS

Lưu ý: đề nghị các bạn đăng ký học phần đúng hạn. Link đăng ký môn học sẽ được đóng sau khi hết thời hạn đăng ký môn học.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan