Hoạt động sinh viên

Thông báo V/v đăng ký thực hiện đề tài Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp

03-11-2022 15:47

Thời gian thực hiện đề tài: 6 tháng (từ tháng 01/2023 - tháng 7/2023)
Đối tượng: khóa tuyển 2019 trở về trước, chương trình Chuẩn

Thời hạn đăng ký: từ 15g00 ngày 24/10 đến hết ngày 06/11/2022
Xem thêm các mốc thời gian thực hiện đề tài Chương trình Chuẩn tại đây
Xem trước thông tin loại đề tài, hướng đề tài của doanh nghiệp tại: link sau

Hồ sơ và nộp tại hệ thống bao gồm:
 • Bảng điểm trung bình học tập (Bảng điểm chuyên ngành và bảng điểm tổng kết; Bảng điểm xin từ phòng đào tạo, scan chung trong 1 file pdf). Đặt tên theo cú pháp MSSV_Bang diem
 • CV định dạng pdf. Đặt tên theo cú pháp MSSV_CV
Quy trình thực hiện 
 • Xem và đăng ký đề tài thông qua hệ thống quản lý của Khoa theo đường dẫn: Sinh viên -> Đăng ký đề tài tốt nghiệp  
 • Chọn Danh sách đề tài để xem thông tin các đề tài chi tiết  (danh sách đề tài sẽ được cập nhật liên tục từ ngày 24/10)
Tiến độ:
 • Sau thời gian đăng ký, hồ sơ của sinh viên sẽ được chuyển về cho giảng viên (đối với đề tài Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập dự án tốt nghiệp) và Doanh nghiệp (đối với đề tài Thực tập tốt nghiệp, Thực tập dự án tốt nghiệp)
 • Giảng viên hoặc Doanh nghiệp sẽ liên hệ với sinh viên để phỏng vấn (sinh viên lưu ý thường xuyên kiểm tra email và điện thoại)
Lưu ý:
 • Sinh viên cam kết thỏa các điều kiện đăng ký. 
 • Sinh viên phải đạt chuẩn Anh văn của Khóa tuyển tương ứng khi đăng ký học phần tốt nghiệp (theo thông báo của Phòng đào tạo)
 • Mỗi sinh viên được đăng ký 2 nguyện vọng cùng loại đề tài (Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập tốt nghiệp, Thực tập dự án tốt nghiệp)
 • Sinh viên ngành/chuyên ngành nào thực hiện và bảo vệ đề tài ở hội đồng đánh giá thuộc ngành/chuyên ngành đó. 
 • Đối với các trường hợp đăng ký đề tài khác ngành/ chuyên ngành: Bộ môn chấp nhận tối thiểu 20% sinh viên trong tổng số sinh viên đủ điều kiện thực hiện đề tài tốt nghiệp thuộc bộ môn ở đợt đăng ký đề tài được phép tham gia thực hiện và bảo vệ ở hội đồng đánh giá thuộc ngành/chuyên ngành khác. Sinh viên cần nộp đơn thực hiện đề tài khác chuyên ngành có xác nhận của GVHD. Các hồ sơ sẽ được xử lý theo thứ tự thời điểm mà sinh viên nộp đơn đăng ký (tính từ thời điểm Khoa chính thức nhận đăng ký thực hiện đề tài). Nếu số lượng sinh viên đăng ký và bảo vệ đề tài khác bộ môn phụ trách vượt quá 20% thì những đơn xin phép còn lại cần có sự đồng ý của Trưởng bộ môn (hoặc Phó trưởng bộ môn được ủy quyền) phụ trách của ngành/chuyên ngành mà sinh viên đang theo học.
 • Sinh viên vui lòng thường xuyên theo dõi các thông báo trên website Khoa để thực hiện đúng tiến độ.

Mọi thắc mắc liên quan vui lòng liên hệ Bp. Giáo vụ: giaovu@fit.hcmus.edu.vn 


Bp. Giáo vụ và Bp. Trợ lý sinh viên 


Các tin liên quan