Hoạt động sinh viên

Danh sách sinh viên tham quan công ty Netcompany

01-11-2022 09:44

 • Thời gian tập trung lên xe: 12g45 thứ 6 ngày 4/11/2022
 • Địa điểm tập trung: sân trường cơ sở Nguyễn Văn Cừ
 • Địa chỉ công ty: Opal Office Tower, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, HCM
 • Ngôn ngữ trong chương trình: tiếng Anh

Agenda:

 • Warm-up game: Emoji Quiz
 • Introduction to Netcompany
 • Sharing about working experience in Netcompany
 • Sharing about Netcompany's project
 • Tea-break and Office tour
 • Career Opportunities for freshers in Netcompany
 • Kahoot game
 • Closing event + Group photograph

Danh sách sinh viên tham quan tại tệp tin đính kèm.

Lưu ý:
 • Sinh viên có tên trong danh sách sẽ được gửi thông tin chương trình tham quan chi tiết về địa chỉ email sinh viên.
 • Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng bận việc đột xuất, vui lòng tìm người thay thế và báo về Bp. TLSV trước 03 ngày tham quan 
 • Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng vắng mặt không phép sẽ bị đưa vào Blacklist của Khoa và rớt môn Kiến tập nghề nghiệp 
 • Thông tin đăng ký của sinh viên có tên trong danh sách sẽ được chuyển cho công ty Netcompany

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bp. TLSV qua email tlsv@fit.hcmus.edu.vn để được hỗ trợ

Bp. TLSV

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Netcompany.pdf Document 196,02 KB

Các tin liên quan