Hoạt động sinh viên

Danh sách sinh viên tham quan công ty DXC Vietnam

30-10-2022 12:07

 • Thời gian tập trung: 13g00 thứ năm ngày 10/11/2022
 • Địa điểm tập trung: sân trường cơ sở Nguyễn Văn Cừ để lên xe trung chuyến
 • Địa chỉ công ty: Floor 14, Etown5, 364 Cộng Hòa, Tân Bình

Agenda:

 • Warm up game
 • DXC Introduction
 • QC/ Testing
 • ServiceNow Technologies
 • COBOL Programming
 • Introduce about DECP Program
 • Office tour

Danh sách sinh viên tham quan tại tệp tin đính kèm.

Lưu ý:
 • Sinh viên có tên trong danh sách sẽ được gửi thông tin chương trình tham quan chi tiết về địa chỉ email sinh viên.
 • Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng bận việc đột xuất, vui lòng tìm người thay thế và báo về Bp. TLSV trước 03 ngày tham quan 
 • Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng vắng mặt không phép sẽ bị đưa vào Blacklist của Khoa và rớt môn Kiến tập nghề nghiệp 
 • Thông tin đăng ký của sinh viên có tên trong danh sách sẽ được chuyển cho công ty DXC Vietnam

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bp. TLSV qua email tlsv@fit.hcmus.edu.vn để được hỗ trợ

Bp. TLSV

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 DXC.pdf Document 197,69 KB

Các tin liên quan