Thông báo chung

Đăng ký tham quan công ty Hitachi Vantara Vietnam ngày 21/04 (Thứ năm)

18-04-2022 09:49

  • Thời gian tham quan: 9g30 - 11g00 thứ năm ngày 21/04/2022
  • Phương thức: trực tuyến qua Zoom (link chi tiết sẽ được gửi đến email của sinh viên)

Nội dung chương trình: 

- Introduce Online Company Tour

- Play "Lucky Circle"

- Hitachi Vantara Vietnam Introduction

+ Hitachi Founding Spirit

+ Visit HCM Branch Online

+ Our Friendly Nurturing Environment

- From Newbie to Inspirer: Face Challenges & Seize Opportunities

- The importance of soft skills & language in IT Field

- Explore real-world projects at HVN

- Q&A

Đăng ký: 
Sinh viên đăng ký thông qua hệ thống quản lý của Khoa tại: 
https://www.fit.hcmus.edu.vn/vn/Default.aspx?tabid=1026
(Tên đăng nhập: MSSV; mật khẩu ban đầu: ngày tháng năm sinh)
Thời hạn đăng ký: từ nay đến 17g00 ngày 18/04/2022

Lưu ý:

  1. Sinh viên tham gia tham quan công ty sẽ được cộng ĐRL 
  2. Sinh viên lớp Kiến tập nghề nghiệp có thể tham gia để tích lũy hoạt động cho môn học
  3. Danh sách sinh viên tham gia chính thức sẽ được thông báo trên Website Khoa và Kênh hoạt động
  4. Thông tin đăng ký của sinh viên có tên trong danh sách sẽ được chuyển cho công ty Hitachi Vantara Vietnam 
  5. Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng vắng mặt không phép sẽ bị đưa vào Blacklist của Khoa và rớt môn Kiến tập nghề nghiệp 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bp. TLSV qua email tlsv@fit.hcmus.edu.vn để được hỗ trợ


Bp. TLSV

Các tin liên quan