Thông báo chung

Thông báo đóng học phí chương trình liên thông từ bậc Đại học lên bậc Thạc sĩ khóa năm 2021 ngành Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin

18-04-2022 08:42

THÔNG BÁO

Về việc đóng học phí chương trình liên thông từ bậc Đại học lên bậc Thạc sĩ khóa năm 2021

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo học viên chương trình liên thông từ bậc Đại học lên bậc Thạc sĩ khóa năm 2021 đóng học phí các môn học (danh sách đính kèm) như sau:

1. Mức thu: 585.000đ/ 1 tín chỉ.

2. Thời gian đóng học phí: từ ngày 22/4/2022 đến 28/4/2022

3. Hình thức đóng học phí: chuyển khoản hoặc tiền mặt

     3.1 Chuyển khoản:

a) Qua dịch vụ Internet Banking của Agribank: theo hình thức Bill Payment.

b) Viettel Money.

c) Trực tiếp tại ngân hàng Agribank:

Học viên có thể đóng học phí tại các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng Agribank

– Khi đóng học phí, học viên cung cấp “mã số HVCH” và tên trường ĐH Khoa học Tự nhiên cho nhân viên ngân hàng.

– Sau khi đóng học phí, học viên phải giữ chứng từ nộp tiền của ngân hàng để xác nhận đã đóng học phí. Hoá đơn thu học phí sẽ được phòng Kế hoạch Tài chính, Trường ĐH KHTN gửi về địa chỉ email của học viên đã cung cấp.

      3.2 Tiền mặt:

Học viên đóng tiền mặt trực tiếp tại phòng Kế hoạch tài chính Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Nhà Trường đề nghị các học viên thực hiện đóng học phí đúng hạn theo thông báo.


GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan