Thông báo chung

Danh sách sinh viên tham gia Hội thảo chủ đề Kỹ năng tham dự phỏng vấn

17-11-2021 08:49

Khoa thông báo danh sách sinh viên tham dự Hội thảo Kỹ năng tham dự phỏng vấn

1. Thời gian truy cập Zoom: 8g45 Thứ sáu ngày 19/11/2021

2. Phương thức: Trực tuyến tại Zoom (link tham dự sẽ được gửi tới email sinh viên)

3. Diễn giả: 

  • Mr. Ngô Trọng Nhân, Phó Giám đốc Trung tâm Hệ thống thông tin
  • Ms. Võ Thị Kim Hồng, Trưởng phòng Tuyển dụng và Phát triển Nguồn nhân lực

Lưu ý:

  • Sinh viên tham gia chương trình và thực hiện khảo sát sẽ được cộng ĐRL;
  • Sinh viên cần đăng nhập tham gia bằng email sinh viên, đặt tên theo cú pháp MSSV - Họ tên để được ghi nhận hoạt động;
  • Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng vắng mặt không phép sẽ bị đưa vào Black list của Khoa và rớt môn Kiến tập nghề nghiệp.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bp. TLSV qua email tlsv@fit.hcmus.edu.vn

Bp. TLSV

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Hoi-thao-Ky-nang-tham-du-phong-van.pdf Document 131,16 KB

Các tin liên quan