Thông báo chung

Danh sách sinh viên hoàn thành chương trình Sinh hoạt công dân cuối khóa NH 2020 - 2021

19-05-2021 05:04

Khoa CNTT thông báo danh sách sinh viên đã tham gia các chuyên đề và thực hiện bài kiểm tra chương trình Sinh hoạt công dân - sinh viên cuối khóa NH 2020 - 2021.

Danh sách xem chi tiết tại đây.

Sinh viên cần phúc khảo liên hệ qua email của Bp. Trợ lý sinh viên: tlsv@fit.hcmus.edu.vn

Thời gian tiếp nhận phúc khảo: đến 9g00 ngày 21/5/2021 


Bp. TLSV

Các tin liên quan