Thông báo chung

Thông báo về lớp học Sinh hoạt công dân cuối khóa NH 2020 - 2021

14-05-2021 03:04

Đã có danh sách chia lớp học Sinh hoạt công dân cuối khóa NH 2020 - 2021, sinh viên vui lòng theo dõi các thông tin sau:
  • Thời gian: 8g00 - 11g10 ngày 16/5/2021 (Chủ nhật) 
  • Hình thức: học trực tuyến qua Zoom. Danh sách và link tham gia lớp học xem tại đây

Lưu ý:

  • Đăng ký tài khoản Zoom bằng tài khoản email sinh viên đã được nhà trường cung cấp và đăng nhập ở buổi học. Đổi tên hiện thị tại Zoom là MSSV.
  • Tham gia đúng link phòng học được thông báo. Sinh viên vào phòng học trễ 15 phút sẽ không được điểm danh. 
  • Kết thúc chuyên đề, sinh viên bắt buộc phải hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến trong ngày 16/5/2021
  • Sinh viên phải đi học đầy đủ 3 nội dung và làm kiểm tra. Trường hợp sinh viên vắng học hoặc vắng kiểm tra thì Khoa xem như sinh viên không tham gia sinh hoạt công dân cuối khóa.

Mọi thắc mắc liên quan, vui lòng lòng liên hệ Bp. Trợ lý sinh viên qua email tlsv@fit.hcmus.edu.vn

Bp. TLSV

Các tin liên quan