Thông báo chung

Thông báo v/v thay đổi hình thức học Sinh hoạt công dân cuối khóa NH 2020 - 2021

05-05-2021 10:36

Trước những diễn biến của dịch Covid-19, chương trình Sinh hoạt công dân cuối khóa cho sinh viên năm cuối sẽ được chuyển sang hình thức học online

 • Thời gian: 8g00 - 11g30 ngày 16/5/2021 (Chủ nhật) 
 • Hình thức: học trực tuyến qua Zoom. Danh sách sinh viên theo từng phòng học và link sẽ được thông báo sau.
 • Danh sách sinh viên đã đăng ký: tại đây

Nội dung sinh hoạt:

 • Định hướng nghề nghiệp tạo động lực khi ra trường.
 • Những vấn đề cần lưu ý trong luật lao động
 • Giới thiệu cơ hội học tập và nghiên cứu chuyên sâu

Lưu ý:

 • Những sinh viên từ khóa 2016 trở về trước (đối với bậc Đại học) và khóa 2017 trở về trước (đối với bậc Cao đẳng) đã hoàn tất chương trình Sinh hoạt công dân cuối khóa các năm trước không cần tham gia khóa học này (Kiểm tra tại: Danh sách tham gia năm học 2018 - 2019 , Danh sách tham gia năm học 2019 - 2020).
 • Đăng ký tài khoản Zoom bằng tài khoản email sinh viên đã được nhà trường cung cấp và đăng nhập ở buổi học.
 • Tham gia đúng link phòng học được thông báo trước buổi học.
 • Kết thúc chuyên đề, sinh viên bắt buộc phải hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến trong ngày 16/5/2021
 • Sinh viên phải đi học đầy đủ 3 nội dung làm kiểm tra. Trường hợp sinh viên vắng học hoặc vắng kiểm tra thì Khoa xem như sinh viên không tham gia sinh hoạt công dân cuối khóa.

Mọi thắc mắc liên quan, vui lòng lòng liên hệ Bp. Trợ lý sinh viên qua email tlsv@fit.hcmus.edu.vn

Bp. TLSV

Các tin liên quan