Thông báo hệ chính quy

[CQ] Đổi phòng lớp Mô hình hóa phần mềm 17_31 thứ tư (tiết 4-6) ngày 18/11 và 25/11/2020

16-11-2020 02:47

THÔNG BÁO

Lớp Mô hình hóa phần mềm 17_31 (GV: Nguyễn Thị Minh Tuyền, Bùi Tấn Lộc) thứ tư (tiết 4-6) chuyển sang học Giảng đường 2 ngày 18/11 và 25/11/2020 do Giảng đường 1 sử dụng để tổ chức lễ tốt nghiệp.


GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan