Thông báo hệ chính quy

CQ_DSSV nộp đề cương KLTN/ TTTN/ ĐATN đợt 1 (tháng 3/2021), HK1/20-21

27-10-2020 10:22

THÔNG BÁO

Các bạn SV xem danh sách nộp đề cương Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp / Đồ án tốt nghiệp đợt 1 (tháng 3/2021) trong file đính kèm.

Lưu ý:
  • Kiểm tra kỹ các thông tin, tên SV, tên đề tài, loại đề tài,...
  • Các nhóm chưa nộp đề cương nộp bổ sung gấp tại Văn phòng Khoa (I53) trước thứ ba, ngày 22/10/2020.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 DSSV_nop-de-cuong_K2017_ĐỢT_1_3-2021.pdf Document 578,35 KB

Các tin liên quan