Thông báo hệ chính quy

[CQ] V/v đăng nhập Website môn học (Moodle) và Hệ thống quản lý SV khoá 2020

16-10-2020 02:36

THÔNG BÁO

Các bạn sinh viên Đại học chính quy - chương trình chuẩn khoá tuyển năm 2020 đã được tạo tài khoản trên trên Website môn học (Moodle) https://courses.fit.hcmus.edu.vn/  và Hệ thống quản lý sinh viên https://www.fit.hcmus.edu.vn/ bằng email sinh viên.

Các bạn đăng nhập vào hệ thống Moodle và Hệ thống quản lý sinh viên theo cú pháp:

  • Ký danh (username) (chữ thường): <Mã số sinh viên> 
  • Mật khẩu (password) (chữ thường): DDMMYYYY (ngày tháng năm sinh)

User sẽ được yêu cầu đặt mật khẩu mới khi đăng nhập lần đầu. 

Trường hợp các bạn chưa được thêm vào các lớp học trên Moodle vui lòng liên hệ với BP. Giáo vụ (giaovu@fit.hcmus.edu.vn) để được hỗ trợ.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan