Thông tin học bổng

Đăng ký học bổng Hành trang hướng nghiệp đợt 1 năm học 2020 - 2021

15-11-2020 10:41

Nhằm khen thưởng cho những sinh viên có thành tích xuất sắc, tích cực trong hoạt động xã hội và những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã cố gắng học tập tốt.  Các công ty có những suất học bổng trao tặng đến các bạn sinh viên, nhằm khuyến khích,  động viên  cho các bạn sinh viên Khoa CNTT trường ĐH Khoa học Tự nhiên tự tin hơn trên con đường học tập phía trước.

Sinh viên đăng nhập để xem thông tin học bổng thông qua hệ thống quản lý của Khoa trên trang Hệ thống Sinh viên: 

https://www.fit.hcmus.edu.vn/vn/Default.aspx?tabid=1024

HỒ SƠ BAO GỒM:

  1. CV ( Tiếng Anh/ tiếng Việt)
  2. Bảng điểm tổng kết năm học 2019-2020 ( bản scan hoặc ảnh chụp bảng điểm có dấu mộc xin từ Phòng Đào tạo)
  3. Số hộ nghèo/ Giấy chứng nhận hoàn cảnh khó khăn ( nếu có) ( bản scan hoặc ảnh chụp)

ĐĂNG KÝ & NỘP HỒ SƠ

Sinh viên đăng nhập để đăng ký thông qua hệ thống quản lý của Khoa trên trang Hệ thống Sinh viên: 

https://www.fit.hcmus.edu.vn/vn/Default.aspx?tabid=1024

Thời hạn đăng ký: đến 12g00 ngày 18/11/2020

Lưu ý: Sinh viên chú ý điện thoại và email của các Doanh nghiệp trong trường hợp được hẹn phỏng vấn, Bp.TLSV sẽ cập nhật thêm thông tin về học bổng của doanh nghiệp.

Mọi thắc mắc vui lòng Bp Trợ lý sinh viên qua email tlsv@fit.hcmus.edu.vn.


Bp. TLSV

Các tin liên quan